100% 50% 200+ 60+

Triển lãm học bổng Mỹ mùa thu 2020 do Nam Anh Scholarships (NAS) tổ chức có sự góp mặt với các đại diện của hơn 50 trường Phổ thông trung học, đại học hàng đầu nước Mỹ. Đại diện tuyển sinh quốc tế của các trường sẽ trực tiếp gặp gỡ, phòng vấn và giới thiệu về những cơ hội học tập, trao đổi thông tin tuyển sinh, hồ sơ, học bổng. Đồng thời giải đáp tất cả thắc mắc về du học Mỹ.

Học bổng các trường Đại học

Xem thêm...
12 1000 100+ 03 10 100+

Các học sinh nhận học bổng sau Fair

Vui lòng chọn 2 trường ptth, hoặc đại học để được sắp xếp phỏng vấn